مدارک تحصیلی

به یک دانشگاه کاملاً ترکی با تأثیر جهانی بپیوندید.

دانشجویان مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه تیکارت استانبول از آموزش ارائه شده توسط متخصصان در لبه پیشرو رشته های خود در سطح بین المللی و برنامه درسی که به طور مداوم توسط آخرین تحقیقات به روز می شود، بهره مند می شوند.

دانشگاه Ticaret استانبول برنامه های مختلفی را برای همه دانشجویان بین المللی که مشتاق تحصیل در ترکیه هستند ارائه می دهد.

آیا آماده هستید تا در TICARET استانبول ثبت نام نمایید؟