فرم درخواست بازپرداخت

Istanbul Ticaret University

(لطفاً توجه داشته باشید که نام، شماره پاسپورت و اطلاعات حساب بانکی شما در بانک ترکیه با شماره IBAN باید در دادخواست ذکر شود و باید به صورت خودکار امضا شود)

(لطفا یک سند رسمی رد ویزا ارائه شده توسط سفارت ترکیه را بارگذاری کنید)

(لطفاً توجه داشته باشید که کپی سند بانک سوئیفت باید واضح باشد)

(لطفا نامه پذیرش ارائه شده توسط دانشگاه بازرگانی استانبول را بارگذاری کنید)