مدارک مورد نیاز برای مقطع کارشناسی

 1. شهادت نامه مکتب (ترجمه شده به ترکی و تایید شده توسط مقامات جمهوری ترکیه)
 2. ریز نمرات مکتب (نشان دادن دروسی که شما در هر دوره تحصیل کرده اید) به زبان ترکی ترجمه شده و توسط مقامات جمهوری ترکیه تایید شده است.
 3. کاپی پاسپورت (به ترکی ترجمه شده و توسط مقامات جمهوری ترکیه تایید شده است)
 4. دو قطعه عکس.
 5. نمره مهارت قابل قبول در زبان برنامه (در صورت وجود)
 6. نامه رسمی پذیرش (در هنگام ثبت نام می توانید از دفتر بین المللی به همراه یک کاپی از آن دریافت کنید)
 7. رسید پرداخت فیس سمستر اول
 8. رسید پرداخت سپرده

 

برای برنامه های ترکی و 30% انگلیسی

 • B2 TOMERگواهی (سرتیفیکت)

 

برای برنامه انگلیسی (30% / 100%)

 • TOEFL-IBT: 72 (دو سال)
 • YDS: 60 (سه سال معتبر)
 • FCE: C (معتبر مادام العمر)
 • PTE Academic: 55 (دو سال معتبر)

 

یادداشت های مهم

 • دانش آموزانی که نمی توانند گواهی مهارت زبان انگلیسی را ارسال کنند باید در آزمون مهارت زبان انگلیسی دانشگاه Ticaret استانبول شرکت کنند.
 • متقاضیانی که در این آزمون موفق شوند می توانند تحصیل خود را آغاز کنند. اگر متقاضیان موفق به قبولی در آزمون مهارت زبان انگلیسی نشوند و/یا نتوانند نمره آزمون معتبر انگلیسی را ارائه کنند، می توانند در مدرسه مقدماتی انگلیسی در دانشگاه تحصیل کنند.
 • اگر سند به زبان هایی غیر از ترکی یا انگلیسی صادر شده باشد، باید به ترکی ترجمه شود
 • دانش آموزانی که دوره مکتب، لیسانس و/یا کارشناسی ارشد خود را به زبان ترکی گذرانده اند، نیازی به اثبات مدرک مهارت زبان ترکی ندارند.
 • دانش آموزانی که دوره مکتب، کارشناسی و/یا کارشناسی ارشد خود را در زبان انگلیسی به پایان رسانده اند، نیازی به اثبات مدرک مهارت زبان انگلیسی ندارند.