istanbul-chamber-of-commerce

Önemli Notlar

  • Sınav tarih ve saati başvurusu uygun görülen adaylara e-posta yoluyla sınav tarihinden 3 gün önce bildirilecektir.
  • Temel Öğrenme Becerileri, Matematik ve Genel Kültür alanlarından oluşan bir testtir.
  • Sınav 30 sorudan oluşmakta ve 30 dakika sürecektir.
  • Burs kazanan öğrenciler e-posta yoluyla bilgilendirilecektir.
  • Burs sınavının amacı, burs verilecek yüksek başarılı öğrencileri seçmektir.
  • Öğrencilere sınav puanları ve GNO'larının ortalamasına göre %25, %50, %75 ve %100 oranında burs verilecektir.
  • Burslar sadece öğrenim ücretleri içindir ve konaklama, ders kitapları, yemek planları vb. kapsamaz.
  • Sınav dili doldurulan başvuru formu dili ile aynı olacaktır.

Adaylar pasaport isimlerini kullanmak zorundadırlar. İsmi pasaportu ile eşleşmeyen adaylar bu servisi kullanmazlar.

Mezun durumda değilseniz mevcut transkript notlarınızla başvurabilirsiniz.
2024 Güz Dönemi başlamadan mezun olma şartının yerine getirilmesi gerekmektedir.

GNO 4.00 üzerinden 3.00'ün üzerinde olmalıdır.

Lisans Programları

Burada verilen bilgilerin doğru olduğunu beyan ederim. Ayrıca, herhangi bir hatalı bilginin bu başvurunun reddedilmesine veya sınavın geçersiz olmasına neden olabileceğini anlıyorum. Bu başvurunun başarılı olması durumunda İstanbul Ticaret Üniversitesi'nin bu bilgileri saklamasına izin veriyorum.